Wat zijn de kansen voor de toekomst op de huidige locatie? Plannen van de overheid: nieuwbouw, aanleg wegen, waterberging, natuurontwikkeling, kunnen bedreigingen zijn die de slagkracht van het bedrijf sterk beperken. Ook beperkingen van het huidige bedrijf, te weinig hectares, slechte verkaveling of gebouwen die niet meer functioneel of te klein zijn kunnen redenen zijn waarom nagedacht wordt over bedrijfsverplaatsing. Dit ombuigen naar een kansrijk perspectief is de uitdaging. Optimalisatie van de verkaveling en de bedrijfsinrichting zijn direct van invloed op de kosten en daarmee het rendement van het bedrijf.

De laatste jaren heeft Havinga tientallen boeren begeleid bij de verplaatsing naar een nieuwe locatie. Van planvorming tot realisatie. Voorbeelden hiervan: het samenvoegen van twee bedrijven, akkerbouwbedrijf krijgt nieuwe bestemming als melkveebedrijf, een bedrijf met een slechte verkaveling wordt verkocht en een nieuw bedrijf met een groot huiskavel weer aangekocht.