Bij de aan en verkoop van het agrarisch bedrijf of productierechten komt u allerlei regels en voorschriften tegen waar u niet dagelijks mee te maken hebt. Alvorens er een keuze gemaakt wordt, worden verschillende afwegingen gemaakt zoals: gaat het om een totaal bedrijf of een deel, gaan wij verkopen of verpachten, wat zijn de financiële en fiscale consequenties is er sprake van totale of gedeeltelijke bedrijfsstaking of moet er rekening gehouden worden met herinvestering?

Havinga heeft in de loop der jaren vele koop en verkoopopdrachten voor boerderijen, landerijen, productierechten en woningen op het platteland mogen uitvoeren. De aan of verkoop van onroerend goed is een ingrijpende gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk voldoende tijd te nemen en oog en oor te blijven houden voor de zakelijke transactie, zodat de uitkomst van de transactie in uw voordeel zal zijn. Bij ingrijpende zaken als aan of verkoop van onroerend goed ga je niet over een nacht ijs. Daarom komen wij graag bij u langs voor een geheel vrijblijvend en uiteraard vertrouwelijk gesprek om uw specifieke situatie met elkaar te bespreken.