De laatste jaren wordt veel grond aan de landbouw onttrokken. De agrarische bestemming verandert in wonen, bedrijventerreinen, wegen, fietspaden, recreatie, water of spoor en voor een groot deel natuur. In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Natura 2000 geeft beperking als het gaat om de bedrijfsontwikkeling.

Iedere eigenaar of pachter van grond kan met de geschetste ontwikkeling geconfronteerd worden.

  • Wat betekent het als uw grond mogelijk een andere bestemming krijgt? Projectontwikkelaars of aankopers van de overheid staan al snel op de stoep om zaken te doen.
  • Wat zijn uw rechten en plichten om wel of juist (nog) niet te verkopen?
  • Hebt u alleen met de Wet op de ruimtelijke ordening te maken of geldt ook de onteigeningswet en de fiscale wetgeving?
  • Is het nodig om een zienswijze of een bezwaarschrift in te dienen?
  • Wat is de beste aanpak: het bedrijf beëindigen of verplaatsen?

Kortom, vele vragen die op u afkomen. Uiteraard is de prijs belangrijk, doch vooral de voorwaarden, zoals de juridische en fiscale consequenties, bepalen hoeveel u netto overhoudt om eventueel te kunnen herinvesteren.

Havinga agrarische makelaardij heeft de kennis en ervaring in huis om een sterke partner te zijn in de onderhandelingen, zodat wij de voorwaarden kunnen bedingen die aansluiten bij uw situatie en wensen voor de toekomst.

Havinga heeft ruime ervaring met het proces van bezwaarschrift tot het schaderapport bij de rechtbank. Samen met een advocaat pleiten wij voor het belang van onze opdrachtgever.