Bedrijfsverplaatsing

Tientallen boeren in alle windstreken van het land, konden wij de laatste jaren begeleiden bij de verplaatsing van hun bedrijf naar een plek elders. In de knel gekomen door plannen van de overheid, nieuwbouw, aanleg van wegen, waterberging, natuurontwikkeling, herbestemming land van agrarisch naar (semi)natuur. Daarnaast hebben boeren nu te maken met ruimte-voor-ruimte regeling, zonneweide en/of windmolens. De gevolgen van het sluimerde overheidsbeleid rond de veenweidegebieden geeft veel onzekerheid. Dat het gaat veranderen is wel zeker. Wij gaan samen met de boer aan de keukentafel de vraag beantwoorden: wat betekent dat voor u en hoe moeten we verder.

Ook beperkingen van het huidige bedrijf, te weinig hectares, niet de juiste NB-vergunning, slechte verkaveling of niet meer functionele gebouwen kunnen redenen zijn waarom wordt nagedacht over bedrijfsverplaatsing. Er zijn tal van mogelijkheden om meer perspectief te creëren.

Zo zijn we betrokken geweest bij de uitkoop voor Natura 2000, bij het samenvoegen van bedrijven en, bij een andere situatie, het splitsen van twee agrarische bedrijven. Begeleiding van de beëindiging van een maatschap komt ook regelmatig voor. Veelal complexe processen waar we de kosten konden beperken door gebruik te maken van de faciliteiten van een zogenaamde kavelruil.

Vele boeren hebben weer zekerheid en een nieuwe toekomst gekregen, mede door de inzet en specialistische kennis van wet- en regelgeving die Havinga Makelaardij bij de onderhandelingen met de overheid heeft kunnen inbrengen.

Contact opnemen