Ruimte voor Ruimte

In een tijd waarin de agrarische sector zich snel ontwikkelt en de ruimtelijke ordening steeds belangrijker wordt, biedt de ruimte-voor-ruimte regeling een unieke kans voor agrarische bedrijven en grondeigenaren.
Met de ruimte voor ruimte regeling kunt u een (ongebruikt) agrarisch gebouw omzetten in een mooie nieuwe woning of meerdere woningen, waarbij tegelijkertijd de natuur wordt gecompenseerd. Het is een win-win situatie voor zowel u als eigenaar, als voor de omgeving.

Hoe werkt het aanvragen van een ruimte voor ruimte regeling? Om in aanmerking te komen voor een ruimte voor ruimte regeling, dient er een aanvraag ingediend te worden bij de gemeente waarin het object zich bevindt.
Deze aanvraag wordt beoordeeld op onder andere de ruimtelijke kwaliteit, de landschappelijke inpassing en de natuurcompensatie. Ook wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid van het plan. Er komt dus veel bij kijken.

Havinga Makelaardij begrijpt de complexiteit van de ruimte-voor-ruimte regeling en wij zijn daarom gemotiveerd om onze klanten te begeleiden door dit proces. Van het identificeren van geschikte locaties tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ons deskundige team staat klaar om u te helpen bij elke stap van het proces. Daarnaast werken wij nauw samen met Rombou om het traject zo spoedig en vlot mogelijk te laten verlopen.

Contact opnemen