Aan- en verkoopbegeleiding

Nauwgezet en met oog voor de situatie begeleiden we bij de aan- en verkoop van een agrarisch bedrijf, landerijen, een woonboerderij of productierechten.

Het is voor ons van het grootste belang alles goed door te spreken met betrokkenen en ruimschoots de tijd te nemen bij dergelijke transacties. We geven uitleg over de regels en voorschriften en wijzen u op de fiscale en financiële consequenties waarbij we ook aan de emotionele kant van de zaak zeker aandacht besteden.

Zo begeleiden we stoppers in het hele proces bij de verkoop van het bedrijf en dragen wij zorg voor een nieuwe woning als dat nodig is. Uiteindelijk is ons doel dat alle betrokkenen tevreden zijn over de uitkomst.

Ook de nieuwe vermogenspositie na de verkoop is een onderwerp wat aan de orde kan komen. Hoe kan op lange termijn een goed en veilig rendement behaald worden.

Bij aankoop gaat het niet alleen om de locatie en de omgeving. Zijn de vergunningen op orde en voldoende. Voldoen de bestaande gebouwen aan de eisen of zijn de gebouwen zo te maken dat ze voldoen aan de eisen van de boer. Zoeken naar het bedrijf met de juiste balans in omvang van: de gebouwen, het land en de vergunning. Een nieuwe kansrijke toekomst voor de boer en zijn gezin. Met nadrukkelijk een gezond verdienmodel.

Contact opnemen