Overheidsingrijpen- onteigening

Eigenaren of pachters van grond kunnen onverwachts te maken krijgen met een wijziging van bestemmingsplannen of er wordt WVG gelegd. Plotseling een brief op de mat krijgen dat jouw bedrijf valt in het zoekgebied voor een andere bestemming. Er is dan geen plaats meer voor de huidige agrarische activiteiten. Een dreigende onteigening behoort dan tot de mogelijkheden. Al jaren treden wij op voor de partij die te maken krijgt met een onteigening. Gemeente, Provincie, Rijk, Tennet of ProRail zijn altijd onze “tegenstander”. Enerzijds doen wij de onderhandeling, anderzijds maken wij ook het schaderapport op als het tot een gerechtelijke zaak komt.

Bij tal van onteigeningszaken hebben wij als deskundige mogen opgetreden, variërend van een strook grond voor een fietspad, voor woonhuizen of voor de aanleg van een hoogspanningsleiding. Bekende spraakmakende projecten waar we begeleiding boden bij onteigening zijn de ‘Blauwe Stad’ in het Oldambt, ‘Ruimte voor de Rivieren’ in Limburg, delfstoffenwinning in Noord-Brabant, de ‘Centrale As’ in Friesland, NNN projecten in Noord- Holland en het Veenweidegebied in Friesland. Daarnaast ook de gebieden rondom de Natura 2000. In samenspraak bekijken we wat de beste aanpak is. Soms is het beter het bedrijf te beëindigen, in andere gevallen kan het om een verplaatsing gaan.

Uiteraard is de prijs belangrijk, maar vooral de juridische en fiscale consequenties bepalen hoeveel u netto overhoudt om eventueel te kunnen herinvesteren. Kortom, wij kunnen u de deskundige kennis en ervaring bieden die nodig is om een onteigeningsprocedure, met volledige schadeloosstelling, in uw voordeel te laten spelen. Kunnen wij samen met u deze bedreigen omzetten in een kans?

Contact opnemen